Sukladno Zakonu na stranici će biti objavljena završna financijska izvješća