Sukladno članku 33., stavak 11. Statuta ŽRK Zaprešić, Skupština Kluba je na svojoj Sjednici 27.12.2020. usvojila slijedeći :

KODEKS ŽRK ZAPREŠIĆ

Kodeks ŽRK Zaprešić uređuje klupska načela i preporuča ponašanje svih članova Kluba, bilo da su to igrači, treneri ili članovi tijela Kluba, kao i roditelji ili simpatizera Kluba.

Kodeks obuhvaća sve one koji su svojim radom i angažmanom vezani uz ŽRK Zaprešić.

Cilj Kodeksa je stvaranje i očuvanje pozitivnog okruženja koje pogoduje što većem zadovoljstvu, napretku i osjećaju zajedništva igračica, trenera i svih ostalih članova Kluba.

Svi članovi Kluba dužni su svojim radom doprinijeti boljitku Kluba i pozitivnom ozračju oko funkcioniranja ŽRK Zaprešić. Kada govorimo o boljitku, ono se ne odnosi samo na financijske donacije, nego i na najmanji dobrovoljni rad u Klubu ili za Klub, što predstavlja jednaku vrijednost zajedništva i predanosti.

ŽRK Zaprešić njeguje disciplinu i zajedništvo u čijoj se primjeni maksimalno poštuju i razvijaju individualnost i sloboda izražavanja pojedinca. Svima se daje jednaka šansa koja se mora zaslužiti svojim radom i zalaganjem za boljitak Kluba.

Klub je uvijek otvoren za prijem novih članova, te teži što većem broju članova koje bi dovelo do masovnosti i popularizaciji rukometa, sporta i zdravog života u Gradu Zaprešiću. Igračice, treneri i ostali članovi Kluba imaju i moralnu i ekipnu obvezu da si međusobno pomažu i na terenu i izvan njega, a prijateljstvo i zajedništvo unutar Kluba se gaji kao najveća vrijednost. Bilo kakvi oblici diskriminacije, bilo rasne, nacionalne ili vjerske prirode su najstrože zabranjeni u Klubu.

Svi članovi Kluba moraju biti svjesni da oni i kao individue predstavljaju Klub, te da su sa svojim ponašanjem na terenu i izvan njega ogledalo Kluba. Bilo kakav neprimjereni eksces na utakmicama, treninzima ili ostalim događanjima sportske ili druge prirode vezane uz djelovanje Kluba ili općenito sportskih ili drugih javnih okupljanja ili aktivnosti su nepoželjni, te najstrože zabranjeni svim članovima Kluba.

Igračice poštivanjem ovog Kodeksa trebaju :

– redovito dolaziti na treninge u skladu s svojim mogućnostima ili privatnim i poslovnim obvezama,

– savjesno pristupati treninzima i utakmicama,

– odgovorno se odnositi prema zaduženoj opremi Kluba,

– poštovati i slušati trenere i izvršavati njihove upute i zadatke,

– poštovati članove Uprave Kluba, te eventualne nesuglasice riješavati mirnim putemili putem za to zaduženih Tijela Kluba,

– u svakom pogledu pokušati pridonijeti boljitku i napretku Kluba,

– predstavljati Klub i fizički i verbalno u najboljem svjetlu,

– prilikom prestanka igranja u Klubu vratiti zaduženu klupsku opremu.

Treneri poštivanjem ovog Kodeksa trebaju :

– redovito dolaziti na treninge i utakmice Kluba,

– savjesno i pripremljeno pristupati treninzima i utakmicama,

– odgovorno se odnositi prema zaduženoj opremi Kluba,

– graditi svoj autoritet na stručnom znanju, pedagoškoj sposobnosti, te pravednosti,

– poštovati sve igračice kao individue, te se truditi izvući iz njih sve najbolje karakteristike,

– jasno isticati što je dobro, a što loše u igri ili ponašanju igračica, te voditi računa da eventualno kažnjavanje istih bude pravedno i korektivno,

– predstavljati Klub i fizički i verbalno u najboljem svjetlu.

Članovi Uprave poštivanjem ovog Kodeksa trebaju :

– svojim maksimalnim angažmanom pomoći napretku i ugledu Kluba,

– osigurati maksimalne uvjete za realizaciju postavljenih ciljeva i zadataka koji su u skladu s ovim Kodeksom i Statutom Kluba,

– osigurati uvjete za realizaciju Plana i programa za tekuću godinu koji usvaja Godišnja Skupština

– predstavljati Klub i fizički i verbalno u najboljem svjetlu.

Simpatizeri i roditelji poštivanjem ovog Kodeksa trebaju :

– redovno i pravovremeno ispunjavati svoje obveze prema Klubu,

– ne miješati se u poslove trenera vezano za treninge i utakmice Kluba,

– svojim subjektivnim doživljajem rada trenera ne opterećivati djecu ili igračice,

– predlagati i pomagati razvoj Kluba u financijskom ili marketinškom smislu,

– predstavljati Klub i fizički i verbalno u najboljem svjetlu.

Nepoštivanje ovog Kodeksa od bilo čije strane podliježe sankcijama Stegovnog povjerenstva Kluba.